Ominaisuudet

 • Aiemmin saavutetut tavoitteet näkyvissä
 • Arviointikriteerien hallinta
 • Arviointikriteerien muokkaaminen
 • Arvion kommentointi
 • Autenttinen arviointi
 • Elinikäinen oppiminen
 • Formatiivinen arviointi
 • Google Classroom sisällön linkitys
 • Henkilökohtaiset tavoitteet suhteessa opetussuunnitelmaan
 • Huoltajan näkymä*
 • Huoltajien kommentit arvioinnista*
 • Ilmiöoppiminen
 • Integraatio Google Classroomiin*
 • Itsearviointi
 • Itselle sopivien tapojen oppia löytäminen
 • Jatkuva arviointi
 • Kaikki opetussuunnitelman tavoitteet näkyvillä kakikilla
 • Kertakirjautuminen
 • Kontekstioppiminen
 • Kuvien tallettaminen
 • Laaja-alainen osaaminen
 • Laaja-alaisen osaamisen arviointi (Comprehensive assessment)
 • Laaja-alaiset taidot
 • LMS integraatio
 • Muistiinpanojen ja dokumenttien tallettaminen
 • Ohjaava palaute
 • Oman oppimisen hallinta
 • Omien kehityskohteiden löytäminen
 • Omien toimien ja kokemusten reflektointi
 • Omien vahvuuksien löytäminen
 • Opettajan tekemä arvio
 • Opettajan tietojen hallinta
 • Opettajan työn suunnittelu
 • Opetusjaksojen hallinta
 • Opetussuunnitelman hallinta
 • Opetussuunnitelman muokkaaminen
 • Opetussuunnitelman tavoitteiden lisääminen / poistaminen / päivittäminen
 • Oppiaineen tavoitekeskiarvo, oppilaalle tai ryhmälle
 • Oppiainerajat ylittävä oppiminen
 • Oppilaan tietojan hallinta
 • Oppilaiden hallinta
 • Oppilaiden järjestäminen edistymisen mukaan
 • Oppilaiden järjestäminen tavoitetasojen mukaan
 • Oppilas - moniammatillinen tuki kommunikaatio
 • Oppilas aktiivisena toimijana
 • Oppilas-huoltaja kommunikaatio*
 • Oppilas-opettaja kommunikaatio
 • Oppilas-opettaja-huoltaja kommunikaatio
 • Oppilastietojen integraatio
 • Oppimiseen sitoutuminen
 • Oppimisen edistyminen näkyvillä
 • Oppimisen edistyminsen seuranta oppiaineessa
 • Oppimisen edistymisen seuranta vuosiluokkatasolla
 • Oppimisen edistymisen tarkastelu valituille tavoitteille
 • Oppimisen ohjaaminen
 • Oppimisen vastavuoroisuus
 • Oppimisen ymmärtäminen
 • Oppimistavoitteiden jakaminen
 • OPS 2016 opetussuunnitelman kaikki tavoitteet näkyvillä
 • Portfolio arvioinnin tukena
 • Portfolio oppimisen tukena
 • Portfolio-oppiminen
 • Ryhmien ja luokkien hallinta
 • Summatiivinen arviointi
 • Tavoitetasojen kommentointi
 • Tehtävänannot ja ohjeet oppimiskontekstissa
 • Tietoturvallinen käyttö
 • Tukee itsenäisen vastuun ottamista oppimisessa
 • Tuki Common Core Standards opetussuunnitelmalle
 • Tuki IB opetussuunnitelmalle*
 • Tuki IPC opetussuunnitelmalle
 • Tuki varhaiskasvatukselle*
 • Tulevaisuuden tavoitteet nähtävillä
 • Vahvuuspedagogiikka
 • Valmiit opetussuunnitelmat
 • Vertaisarviointi*
 • Videon / dokumentin / kuvan / tekstin / linkin lisääminen portfolioon
 • Videon tallentaminen
 • Visuaaliset tavoitteet oppimiselle
 • Vuosiluokan tavoitekeskiarvo, oppilaalle tai ryhmälle
 • Yhteinen oppimisprosessi
 • Yhteisöllinen oppiminen
 • Yhteisöllinen tiedon rakentuminen
 • Yksittäisten tavoitteiden hallinta