Kasvan

Kasvan on arvioinnin ja portfolio-oppimisen digitaalinen työväline. Sitä käyttävät oppilaat, opettajat, huoltajat ja muut koulun toimijat. Kasvanin ytimessä on koulun opetussuunnitelma, jonka tavoitteet konkretisoituvat kaikille toimijoille yhtenäisesti. Keskiössä on oppilas ja oppiminen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Kasvan visualisoi koulusi opetussuunnitelman ja antaa työvälineitä tehdä koko oppimisen polku näkyväksi. Näin myös oppilas voi ohjata omaa oppimistaan. Palvelu ohjaa oppimisen jatkuvaa arviointiin ja pohdintaan suhteessa tavoitteisiin.

Käyttämällä Kasvania oppilas kehittää laaja-alaisia taitojaan.

Opettajat saavat myös työvälineitä ohjaamaan ryhmän ja yksilön oppimista tehokkaasti kohti tavoitteita.

Oppimisen voidaan ajatella olevan kuin talon rakentamista. Kasvan onkin konkreettinen talomalli, johon yksilön ja ryhmän oppimispolku talletetaan näkyväksi kerros kerrokselta.

Katso kaikki ominaisuudet Lisätietoja
Miksi Kasvan?

Kuinka voin oppia paremmin?

Kasvanin avulla ymmärrän enemmän omasta oppimisestani. Ymmärrän mitä opetussuunnitelman tavoitteet ovat ja voin...

Lue lisää

Koulussa opin elämää varten

Kasvan tukee ja ohjaa minua elinikäiseksi oppijaksi. Kasvanin avulla olen ymmärtänyt tavoitteellisen oppimisen ja...

Lue lisää

On ilo oppia

Kun ymmärrän tavoitteet oppimiselle ja kuinka niihin voin päästä, koen iloa oivalluksista oppiessani uusia asioita...

Lue lisää

Oppimisen omistajuus on oppilaalla

Oppimista tapahtuu ainoastaan, kun oppilaan tavoitetaso on asetettu hänen oppimisen kannalta sopivan korkealle, eli...

Lue lisää

Opettajan työväline

Kasvan antaa minulle työvälinetä hallita erilaisia tavoitekokonaisuuksia. Voin luoda konteksteja yksittäisistä oppiainekohtaisista tai...

Lue lisää

Mitä Kasvan antaa minulle huoltajana?

Voin seurata lapseni oppimista ja kehitystä. Näen Kasvanissa niin opetussuunnitelman...

Lue lisää

Lisäarvoa koululle, rehtorille, oppilaalle, huoltajille, opettajille...

Kun tavoiteet ovat yhtenäiset ja tiedossa kaikilla, on koulun toiminta tehokasta ja...

Lue lisää

Rehtorille

Kasvan konkretisoi koulumme opetussuunnitelman, yksilön ja ryhmän oppimisen, sekä tavat opettaa...

Lue lisää

Taasko yksi uusi IT-järjestelmä?

Kukaan ei halua uusia sovelluksia tai tietojärjestelmiä. Edellisetkin on käyttämättä tai vähäisellä käytöllä...

Lue lisää
Tietoa Kasvanista: "Minä kasvan"

Sana Kasvan kuvaa sovelluksen kulttuuria ja henkeä sekä yritystämme hyvin. Kasvamme ihmisinä oppien koko elämämme ja kasvamme yrityksenä, jotta voimme tukea tätä kasvuprosessia maailmanlaajuisesti.

Kasvanin taustalla on modernit, tutkimustietoon perustuvat pedagogiset mallit, joissa oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen on keskiössä. Palvelu soveltaa nykykäsitystä oppimisesta.

Kasvan pyrkii ratkaisemaan yhden nyky-yhteiskunnan suurista globaaleista haasteista: Kuinka annamme oppilaalle valmiuksia elämää varten - tähän hetkeen ja tulevaisuuteen.

  • 2014 - 2016 Kasvan konseptin kehittäminen oman opetustyön ohessa
  • 2017 - Kasvan Education Oy perustettiin
  • 2017 - Kasvan beta -julkaisu ja ensimmäiset kotimaiset asiakkaat
  • 2018 - Ensimmäiset kansainväliset asiakkaat

Blogikirjoitukset

Ydintiimi

Sarjayrittäjä. Historiassa useampi teknologia start-up. Pedagogia lähellä sydäntä.


Samuel Salmenlinna

CEO
+358 400 805 069

samuel@kasvan.com

Luokanopettaja, perustaja, luonut Kasvan -konseptin tukemaan omaa opettajan työtään


Kati Nevatalo

Founder, VP pedagogy
+358 40 588 4127

kati@kasvan.com

Sovellus- ja infrastruktuuriautomaation erikoisosaaja.


Anssi Kinnunen

CTO

anssi@kasvan.com

Kokenut kompleksien sovellusten kehittäjä pitkällä työkokemuksella.


Riku Tiira

Lead Developer

riku@kasvan.com